Ćwiczenia "Tarcza 2016" - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Ćwiczenia "Tarcza 2016"

Data publikacji 19.09.2016

Blisko 60 osób planowanych do uzupełnienia kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, uczestniczyło w ćwiczeniu pod kryptonimem „TARCZA 16” na Opolszczyźnie. Zaangażowano w nie 3 wytypowane jednostki naszego garnizonu, do których powołano rezerwistów wyznaczonych przez wojskowe komendy uzupełnień. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Punktualnie o godzinie siódmej rano w 3 wytypowanych jednostkach Policji opolskiego garnizonu, rozpoczęły się ćwiczenia obronne pn. TARCZA-16. Do Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Komend Powiatowych Policji w Oleśnie i Kędzierzynie-Koźlu przybyło łącznie 59 osób.

Głównym założeniem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

Ćwiczenie przeprowadzono w komendach powiatowych/miejskich i rejonowych Policji z zachowaniem koordynacyjnej roli komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Całość działań w ramach przedsięwzięcia była koordynowana przez Główny Sztab Policji KGP (obsadę Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji). W przedsięwzięciu uczestniczyli obserwatorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego  Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych Policji.

W ubiegłym roku przeprowadzono podobne ćwiczenia pod kryptonimem „Obronność 15”. Zostały zorganizowane przez komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji na terenie całej Polski. Wczorajsze ćwiczenie przeprowadzono, realizując rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także zarządzenie wydane przez Prezes Rady Ministrów, które określiło termin ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji na dzień 18 września 2016 r. Finansowanie przedsięwzięcia zapewniono ze środków budżetowych ujętych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Działu Administracji Rządowej Sprawy Wewnętrzne w latach 2013-2022, przeznaczonych na wydatki obronne.

Zobacz także:

Tarcza 2016 - Opole

Tarcza 2016 - Olesno

Tarcza 2016 - Kędzierzyn-Koźle

Komenda Główna Policji

 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"
 • Ćwiczenia "Tarcza 2016"