Pozwolenia i licencje

Badania lekarskie

Data publikacji 08.04.2016

Badania lekarskie i psychologiczne pracowników ochrony fizycznej.

Sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony fizycznej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2323).

Rozporządzenie określa m. in.:

- zakres i tryb przeprowadzania badań;

- maksymalne stawki opłat za badania;

- wzory orzeczenia lekarskiego i psychologicznego;

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/2323

Zmiana przepisów dotycząca badań lekarskich i psychologicznych w sprawach broni.

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1562 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Rozporządzenie określa m. in. wzory:

- orzeczenia lekarskiego i psychologicznego;

- karty badania lekarskiego;

- zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1562

Lista psychologów upoważnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się o broń oraz dla kwalifikowanych pracowników ochrony.

Lista lekarzy upoważnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się o broń oraz dla kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony