Samodzielny Pododdział Prewencji Policji - Wydziały - Policja Opolska

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji KWP w Opolu

 Dowódca -  podinsp. Wojciech Targosiński

Zastępca Dowódcy - nadkom. Wiesław Topaczewski

e-mail : sppp@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 47 861 2402,  faks 47 861 2404