Wydział Prewencji

Wydział Prewencji KWP w Opolu

naczelnik - nadkom. Szymon Wideł

e-mail : prewencja@op.policja.gov.pl

 Sekretariat : tel. 47 864 23 52,  faks 47 861  23 53

 

 

Powrót na górę strony