Wydział Ochrony Informacji Niejawnych - Wydziały - Policja Opolska

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Opolu

Naczelnik - nadkom. Izabela Mainka

e-mail : oin@op.policja.gov.pl

Sekretariat:  tel. 47 861 27 22,  faks 77 422 27 24