Wydział Kryminalny - Wydziały - Policja Opolska

Wydział Kryminalny

 
Wydział Kryminalny KWP w Opolu
 
Naczelnik - mł. insp. Bartłomiej Burniak
 
Zastępca Naczelnika - nadkom. Paweł Podgórski
 
 
 Sekretariat : tel. 47 861 22 02,  faks 77 422 22 0