Wydział Kadr i Szkolenia - Wydziały - Policja Opolska

Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Opolu

 Naczelnik - mł. insp. Sylwia Majewska-Mazepa

Zastępca Naczelnika - podinsp. Barbara Nanowska - Potocka

e-mail : kadry@op.policja.gov.pl

 Sekretariat : tel. 47 861 21 42,  faks 77 422 21 44