Sztab Policji - Wydziały - Policja Opolska

Sztab Policji

 Sztab Policji KWP w Opolu

Naczelnik - podinsp. Piotr Grudziecki

Zastępca Naczelnika - podkom. Dagmar Baranek

e-mail : sztab@op.policja.gov.pl

Sekretariat : tel. 47 861 23 71  faks 77 422 23 84