Sekcja d/s Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - Wydziały - Policja Opolska

Sekcja d/s Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Sekcja d/s Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Kierownik – mgr inż. Eugenia Poniży

faks: 47 861 21 14

 

Zespół I (ds. Zamówień Publicznych)

e-mail : zamowienia@op.policja.gov.pl

tel.: +48 47 861 26 70, 47 861 26 73,

 

Zespół II (ds. Funduszy Pomocowych)

e-mail : fundusze@op.policja.gov.pl

tel.:  +48 47 861 27 12, 47 861 27 14