Seniorzy! Oszustwo nie zna granic

Konferencja zamykająca projekt „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” – „Senioři! Podvod nezná hranice“

Z okazji zakończenia polsko – czeskiego projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” – „Senioři! Podvod nezná hranice“ w Prudniku zorganizowano konferencję kończącą przedsięwzięcie. Podczas spotkania podsumowano realizację działań przeprowadzonych w ramach projektu. Celem przedsięwzięcia była poprawa sprawności współdziałania policji obu krajów na rzecz bezpieczeństwa osób starszych mieszkających na pograniczu. W konferencji udział wzięli policjanci z Polski i Czech.

W czwartek  (3 października), w Prudniku odbyła się konferencja zamykająca polsko-czeski projekt „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic” – „Senioři! Podvod nezná hranice“. W spotkaniu udział wziął m. in. Komendant Powiatowy Policji w Prudniku mł. insp. Krzysztof Urban, Zastępca Komendant Powiatowego Policji w Bruntalu plk. JUDr. Petr Franec oraz przedstawiciele policji z Polski i Czech. Podczas spotkania podsumowano realizację działań związanych z realizacją wspólnego projektu.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa seniorów mieszkających na pograniczu polsko-czeskim oraz ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, a także zwiększenie ich świadomości na temat wiedzy dotyczącej przypadków i metod działania oszustów oraz innych zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się w codziennym życiu.

W ramach realizacji projektu  m. in. zaprojektowano dwujęzyczne materiały profilaktyczne, które rozdawane były podczas spotkań z osobami starszymi w trakcie wspólnej kampanii prewencyjnej oraz zrealizowano szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i przeprowadzono kurs języka polskiego dla czeskich funkcjonariuszy, a także zakupiono specjalistyczny sprzęt komputerowy.

Konferencję uświetnił występ młodych artystów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Prudniku oraz zainscenizowana została scenka metody oszustwa „na wnuczka” przez uczniów z klasy mundurowej z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

Koordynatorem projektu była Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Komenda Wojewódzka w Policji w Ostrawie. Projekt bezpośrednio przygotowywany był przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku i Komendy Powiatowej Policji w Bruntalu.

Całkowita wartość projektu to 19 885,00 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 16 902,25 euro oraz  dofinansowanie z budżetu państwa 2982,75 euro.

 • Na zdjęciu widoczny m.in. Komendant Powiatowy Policji w Prudniku oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bruntalu.
 • Slajd z prezentacji zamykającej projekt.
 • Funkcjonariusze z Czech uczestniczący w konferencji.
 • Funkcjonariusze z Czech uczestniczący w konferencji.
 • Funkcjonariusze z Czech uczestniczący w konferencji.
 • Funkcjonariusze z Polski uczestniczący w konferencji.
 • Funkcjonariusze z Czech uczestniczący w konferencji.
 • Funkcjonariusze z Czech uczestniczący w konferencji oraz flagi Unii Europejskiej, Polski Czech.
 • Komendant Powiatowy Policji w Prudniku wita zaproszonych gości.
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bruntalu omawia przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu.
 • Dwujęzyczne materiały profilaktyczne powstałe w ramach projektu.
 • Inscenizacja metody "na wnuczka" przez uczniów klasy mundurowej.
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bruntalu wręcza drobne upominki uczniom klasy mundurowej.
 • Komendant Powiatowy Policji w Prudniku wręcza drobne upominki uczniom klasy mundurowej.
 • Komendant Powiatowy Policji w Prudniku oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bruntalu wręcza drobne upominki uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej w Prudniku.
 • Funkcjonariusze zaangażowani w realizację projektu po stronie czeskiej.
 • Zdjęcie grupowe uczestników konferencji zamykającej projekt.