SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ WE FRYDKU MISTKU - Psi Patrol - Policja Opolska

Psi Patrol

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ WE FRYDKU MISTKU

W dniach 5 - 6 czerwca 2017 r. w Frydku - Mistku w Czechach odbyło się spotkanie grupy roboczej w ramach projektu "Psi patrol dla bezpieczeństwa na pograniczu – rozwój współpracy przewodników psów z Polski i Czech” – „Hlidka psovodu pro bezpiečnost v pohraniči – vývoj spolupraci provodu z Polska a Českě republiky” - , w którym udział wzięli polscy i czescy partnerzy reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Opolu oraz Morawsko - Śląską Komendę Wojewódzką Policji w Ostrawie.

W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy przedstawili strukturę, organizację oraz charakterystykę służby przewodników psów w krajach partnerskich. Zostały również omówione ogólne założenia projektu. Przedstawiono specyfikacje wnioskowanego wyposażenia oraz postęp w realizacji zamówień publicznych. Ponadto ustalono plan działania na kolejny okres oraz potwierdzono wcześniej zaproponowane terminy działań.

Podczas spotkania opracowana została dwujęzyczna ulotka dla seniorów z niezbędnymi informacjami pomocnymi w przypadku zaginięcia w nieznanym terenie. Spotkania tego typu są niezbędnym elementem sprawnego i efektywnego zarządzania projektem i warunkują osiągnięcie założonych celów.

  • zdjęcia ze spotkania
  • zdjęcia ze spotkania
  • zdjęcia ze spotkania
  • zdjęcia ze spotkania
  • zdjęcia ze spotkania