MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PROGRAMU HERCULE III - Hercules - Policja Opolska

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PROGRAMU HERCULE III

Szkoła Policji w Katowicach przy współpracy komend wojewódzkich Policji w Opolu i Katowicach zorganizowała w dniach 23-27 października br. międzynarodową konferencję pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – wspólne zobowiązania i wyzwania” („Protection of the financial interests of the EU – common obligations and challenges”).

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Komisji Europejskiej Hercule III na rzecz wspierania działań w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej.

Przeprowadzenie konferencji w formie paneli tematycznych miała na celu zaprezentowanie nowych metod i form popełniania przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, w szczególności oszustw w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych oraz nielegalnego obrotu towarami.

Zasadniczym elementem planowanego spotkania było poznanie przez funkcjonariuszy różnych organów najnowszych trendów i zagrożeń związanych z przestępczością na szkodę interesów finansowych UE. Zagadnienia teoretyczne zostały poparte praktycznymi przykładami spraw dotyczących zwalczania przestępczości realizowanymi przez Policję, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Izbę Celną i Skarbową.