Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - Informacje kontaktowe - Policja Opolska

Informacje kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

tel. 47 861 99 00 - czynny w godzinach 8.00-15.00  (w przypadku zagrożenia życia proszę dzwonić na numer alarmowy 112)

e-mail: komendant@op.policja.gov.pl

 

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

nadinsp. dr Jarosław Kaleta

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 21 06, faks 47 861 31 13

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

insp. Adam Tychowicz

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 21 06, faks 47 861 31 13

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

insp. Rafał Stanisławski

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 21 07, faks 47 861 31 13

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

podinsp. Jacek Basik

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 21 07, faks 47 861 31 13

 

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

tel. (+48) 47 861 23 55, faks 47 861 23 54

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych

nadkom. Izabela Mainka

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 27 22, faks 47 861 27 24

 

Naczelnik Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej 

mł. insp. Małgorzata Ciupińska

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 21 12, faks 47 861 21 14     

 

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia

mł. insp. Sylwia Majewska-Mazepa

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 21 42, faks 47 861 21 44

 

Naczelnik Wydziału Kontroli

mł. insp. Urszula Grzybowska-Kuriata         

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 31 32, faks 47 861 31 34

 

Naczelnik Wydziału Finansów

Mirosława Kutrowska

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 24 12, faks 47 861 24 14

 

Główny Księgowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Katarzyna Bratkowska

tel. (+48) 47 861 24 28

 

Kierownik Sekcji Psychologów

podinsp. Liliana Golob

tel. (+48) 47 861 31 59, faks 47 861 31 44

 

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

podinsp. Marzena Grzegorczyk

tel. (+48) 47 861 21 17, faks 47 861 21 14

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

mł. insp. Bartłomiej Burniak 

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 22 02, faks 47 861 22 04

 

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą

nadkom. Janusz Kaczor

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 22 62, faks 47 861 22 64

 

Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego

kom. Maciej Kucharski

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 38 02, faks 47 861 38 04

 

Naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją

mł. insp. Grzegorz Budnik

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 22 79, faks 47 861 26 84

 

Naczelnik Wydziału d/w z Cyberprzestępczością

mł. insp. Robert Krzewica

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 37 92, faks 47 861 22 33

 

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego

mł. insp. Krzysztof Łyżwa

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 22 92, faks 47 861 22 94

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

podinsp. Maciej Milewski

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 23 52, faks 47 861 23 53

 

Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych

podinsp. Grzegorz Kubicki

Sekretariat: tel. (+48) 47 861 23 76, faks 47 861 23 69

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

mł. insp. Piotr Boba

Sekretariat: (+48) 47 861 23 92, faks 47 861 23 94

 

Naczelnik Wydziału Konwojowego

mł. insp. Krzysztof Rajewski

Sekretariat: (+48) 47 861 36 22, faks 47 861 36 24

 

Naczelnik Sztabu Policji

mł. insp. Piotr Grudziecki

Sekretariat: (+48) 47 861 23 71, faks 47 861 23 84

 

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Karolina Bejnarowicz

Sekretariat: (+48) 47 861 25 02, faks 47 861 25 04

 

Naczelnik Wydziału Transportu

podkom. Jarosław Gajos

Sekretariat: (+48) 47 861 24 32, faks 47 861 24 34

 

Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki

kom. Jacek Bosy

Sekretariat: (+48) 47 861 24 52, faks 47 861 24 54