Informacje kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

w przypadku zagrożenia życia proszę dzwonić na numer alarmowy 112

e-mail: komendant@op.policja.gov.pl

 

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

insp. Magdalena Nguyen-Fudala

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 21 06, faks 47 861 31 13

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

insp. Krzysztof Buchała

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 21 06, faks 47 861 31 13

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

insp. Remigiusz Sawicki

tel. (+48) 47 864 21 07, faks 47 861 33 13

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

insp. Zbigniew Stanowski

tel. (+48) 47 864 21 07, faks 47 861 33 13

 

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

tel. (+48) 47 861 23 55, faks 47 861 23 54

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych

podinsp. Izabela Mainka

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 27 22, faks 47 861 27 24

 

Naczelnik Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej 

mł. insp. Marzena Grzegorczyk

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 21 12, faks 47 861 21 14     

 

p.o. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia

mł. insp. Barbara Nanowska-Potocka

 

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 21 42, faks 47 861 21 44

 

Naczelnik Wydziału Kontroli

mł. insp. Urszula Grzybowska-Kuriata         

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 31 32, faks 47 861 31 34

 

Naczelnik Wydziału Finansów

Mirosława Kutrowska

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 24 12, faks 47 861 24 14

 

Główny Księgowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Katarzyna Bratkowska

tel. (+48) 47 864 24 28

 

Kierownik Sekcji Psychologów

sierż. szt. Agnieszka Stawińska-Gromek

tel. (+48) 47 864 31 59, faks 47 861 31 44

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

podinsp. Paweł Podgórski

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 22 02, faks 47 861 22 04

 

Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą

insp. Jarosław Grajcar

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 22 62, faks 47 861 22 64

 

Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego

nadkom. Maciej Kucharski

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 38 02, faks 47 861 38 04

 

Naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją

nadkom. Janusz Kaczor

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 22 79, faks 47 864 26 84

 

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego

mł. insp. Krzysztof Łyżwa

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 22 92, faks 47 861 22 94

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

nadkom. Szymon Wideł

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 23 52, faks 47 861 23 53

 

Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych

mł. insp. Grzegorz Kubicki

Sekretariat: tel. (+48) 47 864 23 76, faks 47 861 23 69

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

mł. insp. Piotr Boba

Sekretariat: (+48) 47 864 23 92, faks 47 861 23 94

 

Naczelnik Wydziału Konwojowego

mł. insp. Krzysztof Rajewski

Sekretariat: (+48) 47 864 36 22, faks 47 861 36 24

 

Naczelnik Sztabu Policji

mł. insp. Piotr Grudziecki

Sekretariat: (+48) 47 864 23 71, faks 47 861 23 84

 

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia

Karolina Bejnarowicz

Sekretariat: (+48) 47 864 25 02, faks 47 861 25 04

 

Naczelnik Wydziału Transportu

kom. Jarosław Gajos

Sekretariat: (+48) 47 864 24 32, faks 47 864 24 34

 

Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki

nadkom. Jacek Bosy

Sekretariat: (+48) 47 864 24 52, faks 47 861 24 54

 

p.o. Naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób

nadkom. Piotr Harmata

Sekretariat: (+48) 47 864 22 02, faks 47 861 22 04

 

Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Eugenia Poniży

tel. (+48) 478 64 26 73, faks (+48) 478 61 21 14

 

 

Powrót na górę strony