Aktualności

Dodatkowe patrole w gminie Olszanka

Data publikacji 19.09.2022

Ponadnormatywne służby w weekendy oraz święta, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych – to efekt porozumienia podpisanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu insp. Zbigniewa Stanowskiego i Wójta Gminy Olszanka Panią Anetę Rabczewską. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane 16 września w Urzędzie Gminy w Olszance. Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywały się na terenie gminy, o różnych porach z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań społecznych. Wójt Gminy Pani Aneta Rabczewska na ten cel przeznaczył 3 000 złotych.

W ramach dodatkowych służb policjanci będą kierowani do służb przede wszystkim w weekendy i święta. Dodatkowe patrole będą pełnić w swoim wolnym od obowiązków służbowym czasie.

Porozumienie określa również zakres współpracy pomiędzy Policją i gminą Olszanka. Obejmuje między innymi zasady prowadzenia działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa.

podczas pospisywania dokumentów, przy stole siedzi dwóch umundurowanych funkcjonariuszy kadry kierownicej Policji i dwie kobiety z Urzędu Gminy w Olszance dwóch umundurpwanych funkcjonariuszy kadry kierownczej Policji i dwi pracownice Urzędu Gminy w Olszance podczas zawierania porozumienia

Powrót na górę strony