Aktualności

Porozumienie w sprawie służb dodatkowych

Data publikacji 05.08.2022

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosław Roszczak, Wójt Gminy Jemielnica Pan Marcin Wycisło oraz Skarbnik Gminy Jemielnica Pani Jolanta Nikołajczyk podpisali porozumienie w sprawie dodatkowych służb. Jemielnicki samorząd przeznaczył na ten cel kwotę 5 000 zł. Podczas planowania dodatkowych patroli zostaną uwzględnione zgłoszenia pochodzące z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, oczekiwania lokalnej społeczności, a także aktualnie występujące zagrożenia.

Wczoraj w Urzędzie Gminy Jemielnica, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosław Roszczak, Wójt Gminy Jemielnica Pan Marcin Wycisło oraz Skarbnik Gminy Jemielnica Pani Jolanta Nikołajczyk podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Jemielnicki samorząd przeznaczył na ten cel kwotę 5.000 złotych. Policjanci będą kierowani w miejsca, gdzie zgłaszana jest większa liczba interwencji oraz sygnałów naniesionych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas dyslokowania służb zostaną również uwzględnione aktualne zagrożenia oraz oczekiwania lokalnej społeczności.

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosław Roszczak podziękował władzom Jemielnicy za okazane wsparcie oraz systematyczne zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Podpisane w tym roku porozumienie jest kontynuacją długoletniej współpracy pomiędzy jemielnickim samorządem a strzelecką komendą.

  • W gabinecie przy stole siedzą trzy osoby, z lewej strony Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, po środku Wójt Gminy Jemielnica, z prawej strony Skarbnik Gminy Jemielnica, przed osobami na biurku leżą dokumenty, osoby trzymają w dłoniach długopisy lub pieczątki, podpisują dokumenty
  • w gabinecie stoją dwaj mężczyźni, z lewej strony Wójt Gminy Jemielnica, z prawej strony Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, mężczyźni ściskają sobie prawe dłonie
Powrót na górę strony