Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Opole Bez Przemocy”

Data publikacji 25.05.2017

Komenda Miejska Policji w Opolu współorganizowała konferencję poświęconą przemocy domowej. Policjanci i pracownicy socjalni przybliżyli instytucje i organizacje, niosące pomoc ofiarom przemocy. Uczestnicy zapoznali się z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas” – w tym z rolą dzielnicowego w procedurze „Niebieskiej Karty”.

Konferencja „Opole Bez Przemocy” – zainaugurowana przez prezydenta Opola Pana Arkadiusza Wiśniewskiego – odbyła się w Urzędzie Miasta. Udział w niej wzięli między innymi nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy socjalni i placówek wsparcia dziennego, policjanci oraz strażnicy miejscy. Głównym jej celem było zapoznanie uczestników z instytucjami i organizacjami niosącymi pomoc ofiarom przemocy domowej.

Policjanci omówili rolę dzielnicowego w procedurze „Niebieskiej Karty”. Podkreślili znaczenie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w zebraniach których uczestniczy dzielnicowy.

Na zakończenie każdy uczestnik konferencji otrzymał materiały edukacyjno-informacyjne w postaci broszurek i ulotek. Specjalnie na konferencję przygotowano "Informator o Placówkach Wsparcia Dziennego w Opolu".

  • koferencja "Opole Bez Przemocy"
  • konferencja "Opole Bez Przemocy"
  • konferencja "Opole Bez Przemocy"
  • konferencja "Opole Bez Przemocy"
  • konferencja "Opole Bez Przemocy"
  • konferencja "Opole Bez Przemocy"
Powrót na górę strony