Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolili się w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

Data publikacji 24.05.2017

Przestępstwa związane z podatkiem VAT, akcyzą oraz zamówieniami publicznymi. To temat szkolenia dla policjantów naszego województwa zajmujących się zwalczaniem tego typu nadużyć finansowych na terenie Unii Europejskiej. Zajęcia zorganizował Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Szkolenie skierowane było do pionów służby kryminalnej naszego województwa zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. A dotyczyło nadużyć finansowych dokonywanych w obszarze całej Unii Europejskiej. Jego tematem była między innymi przestępczość na szkodę interesów UE oraz oszustwa związane z podatkami i akcyzami.

Zajęcia oprócz policjantów z Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu prowadzili również przedstawiciele Referatu Kontroli Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego oraz Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

  • szkolenie
  • szkolenie
  • szkolenie
Powrót na górę strony