Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne szkolenie policji oraz straży leśnej, łowieckiej i rybackiej

Data publikacji 18.04.2017

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KWP w Opolu spotkali się z pracownikami Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Leśnej. Policjanci podczas szkolenia omówili m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Szkolenie było także okazją do wymiany spostrzeżeń i opinii.

Zbieżne doświadczenia i obowiązki z codziennej służby policjantów oraz strażników łowieckich, leśnych i rybackich określały tematy do przeprowadzenia szkolenia. Mundurowi szczegółowo omówili zagadnienia dotyczące użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz procedury stosowane przy ujawnianiu wykroczeń i przestępstw.

Okres wiosenno-letni jest czasem wzmożonej współpracy policjantów i strażników łowieckich, leśnych i rybackich. Szkolenie pozwoliło ugruntować wiedzę, wykorzystywaną w codziennej pracy oraz omówić sposoby współdziałania. Była to również cenna okazja do wymiany doświadczeń.

Powrót na górę strony