Aktualności

Porozumienia w sprawie służb ponadnormatywnych

Data publikacji 11.05.2022

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosław Roszczak wraz z Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim oraz Burmistrzem Kolonowskiego Norbertem Koston podpisali porozumienie w sprawie dodatkowych patroli. Włodarze gmin łącznie przeznaczyli na ten cel kwotę 11.000 zł. Podczas dyslokowania dodatkowych patroli zostaną uwzględnione aktualne zagrożenia, zgłoszenia pochodzące z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz oczekiwania lokalnej społeczności

Kilka dni temu, w Urzędzie Miasta i Gminy Zawadzkie Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosław Roszczak spotkał się z Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim oraz Burmistrzem Kolonowskiego Norbertem Koston. Celem spotkania było podpisanie porozumień w sprawie służb ponadnormatywnych. Gmina Kolonowskie przekazała na dodatkowe patrole kwotę 6.000 zł, z kolei Gmina Zawadzkie przeznaczyła na ten cel kwotę 5.000 zł. Podczas dyslokowania policjantów zostaną uwzględnione aktualne zagrożenia, oczekiwania lokalnej społeczności oraz niebezpieczeństwa, zgłoszone za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze będą pełnić służbę w czasie wolnym.

Władze samorządowe chętnie podejmują współpracę ze strzelecką komendą. Przykładem tego jest również modernizacja jednego z rewirów dzielnicowych Komisariatu Policji w Zawadzkiem, której podjął się Wójt Gminy Jemielnica Pan Marcin Wycisło. Dzięki wsparciu Pana Wójta dzielnicowi tamtejszego rejonu mają zapewnione swobodniejsze warunki pracy, co znacznie uławia wykonywanie obowiązków służbowych. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosław Roszczak oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem podkom. Roman Gadomski złożyli w ubiegłym tygodniu na ręce Pana Wójta podziękowania za sfinansowanie remontu oraz jego zaangażowanie w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jemielnica.

  • Zdjęcie przedstawia Pana Burmistrza Gminy Kolonowskie Norberta Koston oraz  Pana Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich ml. insp. Jarosława Roszczaka w trakcie podpisywania porozumienia.
  • Zdjęcie przedstawia Pana Burmistrza Gminy Zawadzkie Mariusza Stachowskiego oraz Pana Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich ml. insp. Jarosława Roszczaka w trakcie podpisywania porozumienia.
  • Zdjęcie przedstawia Pana Wójta Gminy Jemielnica Marcina Wycisło, Pana Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich ml. insp. Jarosława Roszczaka oraz Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Zawadzkiem podkom. Romana Gadomskiego.
Powrót na górę strony