Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dodatkowe patrole w Brzegu

Data publikacji 09.03.2017

Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Dychus podpisał porozumienie z Burmistrzem Brzegu Panem Jerzym Wrębiakiem. Władze miasta na ten cel przeznaczyły 20 000 złotych. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Miasta w Brzegu. Dodatkowe patrole policji będą organizowane przede wszystkim w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami oraz szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców Brzegu.

Pełniący dodatkową służbę policjanci będą również zabezpieczać imprezy plenerowe organizowane w mieście. Podczas planowania tych dodatkowych patroli, uwzględniane również będą sugestie samorządów oraz mieszkańców.

Insp. Zbigniew Dychus zawarł również porozumienie w sprawie zasad i form współpracy ze Strażą Miejską, która również w tym roku będzie wspomagała brzeskich policjantów.

  • porozumienie w sprawie dodatkowych potroli policji
  • porozumienie w sprawie dodatkowych potroli policji
  • porozumienie w sprawie dodatkowych potroli policji
Powrót na górę strony