Aktualności

Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych

Data publikacji 24.02.2022

Od czerwca 2021 roku obowiązują zmienione przepisy w obrębie przejść dla pieszych. Wprowadzone zasady mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na naszych drogach. Warto przypominać o wprowadzonych zmianach, aby nie być zaskoczonym podczas kontroli. Pamiętajmy, że nieznajomość nowych regulacji prawnych nie ma wpływu na sposób ich egzekwowania przez funkcjonariuszy.

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadziła nowe zasady zarówno dla kierowców jak i pieszych. Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma  pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Obowiązkiem kierowcy jest zachować szczególną ostrożność gdy zbliża się do „zebry” oraz obserwować nie tylko przejście dla pieszych, ale i jego okolicę.

Tylko prawidłowe zachowanie kierowcy, stworzy możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla osób znajdujących się na przejściu oraz tych, którzy na to przejście wchodzą. Zatem kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu lub wchodzącemu na to przejście.

Pamiętajmy, że nowe regulacje dotyczą także pieszych. Nie mogą oni korzystać z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię.W dalszym ciągu zabrania się pieszemu, wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Powrót na górę strony