Aktualności

Dzielnicowy – policjant najbliższy codziennych spraw

Data publikacji 21.02.2022

Dzielnicowi to policjanci, którzy poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami, znają ich potrzeby i troski. Zawsze służbą pomocą i poradą, działają przy zwalczaniu najbardziej uciążliwych wykroczeń i zdarzeń kryminalnych. To funkcjonariusze pierwszego kontakt, którzy są najbliżej naszej codzienności w myśl zasady Dzielnicowy Bliżej Nas.

Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu, jest bezpośrednim ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. To właśnie do niego każdy może zgłosić się z problemem czy też sytuacją kryzysową. W ramach swoich kompetencji dzielnicowy zajmie się sprawą, nada jej odpowiedni bieg czy też wskażę sposób dalszego postępowania.

Każdy dzielnicowy ma przypisany konkretny rejon służbowy, dzięki czemu jest w stanie bliżej poznać charakter i problemy danej dzielnicy czy też miejscowości. Jest w stanie dobrze zapoznać się z problemami z jakimi boryka się tamtejsza społeczność. Nawiązuje kontakt i współpracuje z instytucjami pomocowymi oraz placówkami oświatowymi. To m.in. dzielnicowy w trakcie spotkań w szkołach przekazuje najmłodszych obowiązujące przepisy i podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Warto wspomnieć również o tym, że dzielnicowi często weryfikują i rozwiązują problemy zgłoszone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji, każdy mieszkaniec może za pośrednictwem internetu zgłosić uciążliwy problem lub zagrożenie. Wystarczy kliknąć na daną ulicę, uszczegółowić miejsce, godzinę i dodać ogłoszenie wybierając jedną z kategorii np. nieprawidłowe parkowanie, akty wandalizmu, bezdomność czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym.

Pamiętajmy, że dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numeru alarmowych 112. W pozostałych sprawach można zwracać się bezpośrednio do dzielnicowego, który posiada służbowy telefon oraz adres poczty elektronicznej. Dane kontaktowe do dzielnicowych dostępne są stronach internetowych jednostek Policji oraz na aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Służba dzielnicowego wymaga wszechstronności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niecodziennych i kryzysowych. Często zdarza się, że to dzielnicowy niosą bezpośrednią pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami. Bardzo często również, dzięki znajomości rejonu służą nieocenioną pomocą przy poszukiwaniach za osobą zaginioną lub poszukiwaną.

Poniżej kilka przykładów takich sytuacji:

Powrót na górę strony