Aktualności

Na przejeździe kolejowym nie ryzykuj życiem!

Data publikacji 18.02.2022

Pamiętajmy, nasze bezpieczeństwo w podróży w dużej mierze zależy od nas samych. Chwila nieostrożności, zniecierpliwienie czy pośpiech, mogą nas kosztować zdrowie lub nawet życie. Nie ryzykujmy i zawsze stosujmy się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W rejonie przejazdów kolejowych zawsze zachowajmy szczególną ostrożność.

Absolutnie najważniejszą zasadą na przejazdach kolejowych jest zachowanie szczególnej ostrożności. W chwili, gdy sygnalizator nadaje pulsacyjne światło czerwone, obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd kolejowy, nawet w sytuacji, gdy rogatki nie zostały jeszcze opuszczone, bądź ich opuszczanie dopiero się rozpoczęło.

Kierujący, którzy myślą, że zdążą jeszcze przed szlabanem i przed pociągiem, popełniają poważne wykroczenie i ryzykują życiem. Warunki techniczne pociągów uniemożliwiają ich natychmiastowe zatrzymanie w sytuacji zagrożenia. Najcięższe składy potrzebują do tego kilkuset metrów.

Jeśli znajdziemy się pomiędzy opuszczonymi zaporami, powinniśmy jak najszybciej wyłamać szlaban i uciec ze śmiertelnej pułapki. Producenci szlabanów już na etapie projektowania tych urządzeń, przewidzieli możliwość ich siłowego wyłamania. Koszt naprawy jest zatem niewielki, zupełnie nieporównywalny do pozostawania w rejonie zagrożenia.

W przypadku potrzeby pilnego wezwania służb, gdy nie będziemy potrafili określić dokładnego miejsca zdarzania, na napędzie rogatki lub z tyłu znaku „Krzyża św. Andrzeja” znajduje się żółta naklejka z numerem skrzyżowania. Podajmy ten numer dyspozytorowi.

Przypominamy, że przed wjechaniem na tory musimy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Ponadto kierującemu, na przejeździe kolejowym zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Pieszemu nie wolno chodzić po torowisku oraz wchodzić na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęło się. Nie wolno również korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

  • Dwóch policjantów stoi przy busie policyjnym i patrzą na pociąg osobowy.
  • Plakat promujący akcję bezpieczny przejazd - namalowane osoby stoją przy znaku Krzyż świętego Andrzeja.
Powrót na górę strony