Policyjne działania – „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Policyjne działania – „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 12.12.2016

Opolscy policjanci przeprowadzili ogólnopolską akcję pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem, ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom. Funkcjonariusze podczas całego weekendu ujawnili 239 wykroczeń popełnionych przez pieszych na terenie naszego województwa. Ważnym elementem akcji było też propagowanie używania odblasków.

9 grudnia 2016 roku, policjanci objęli szczególnym nadzorem zachowania kierujących wobec pieszych, a także ich poruszanie się, na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, poza terenem zabudowanym.

Każdego roku, począwszy od września, gwałtownie rośnie liczba zdarzeń z udziałem pieszych. Jest to związane z pogarszającą się widocznością na drogach. Piesi, którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, niejednokrotnie stają się zawinionymi bądź mimowolnymi ofiarami tragicznych wypadków.

Do głównych przyczyn wypadków wciąż można zaliczyć:
- nieostrożne wejście na jezdnię (ponad połowa wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),

- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,

- wejście na jezdnię zza pojazdu.

Podczas piątkowych działań, policjanci ujawnili 163 wykroczenia związane z przechodzeniem pieszych w miejscach niedozwolonych oraz niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej. Łącznie, za 206 popełnionych przez pieszych wykroczeń, mundurowi ukarali 141 osób mandatami karnymi, a 65 pouczono.

Od stycznia do listopada 2016 roku, na naszych drogach śmierć poniosło 15 pieszych tj. 16,3 % ogółu ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, a 123 osoby zostały ranne.