Aktualności

Nowa siedziba krapkowickich policjantów

Data publikacji 10.12.2021

Nowa komenda krapkowickich policjantów to nowoczesny, trzykondygnacyjny kompleks z warsztatami, kojcami, pomieszczeniem dla zatrzymanych oraz salą konferencyjną. Prace budowlane trwały od początku 2019 roku - dziś budynek został oficjalnie oddany do użytkowania. Na uroczystości obecna była Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pani Zuzanna Donath-Kasiura, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk oraz policjanci i samorządowcy z powiatu krapkowickiego. Dotychczas Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach rozdzielona była na dwa, oddalone od siebie budynki, co utrudniało prace i mogło być uciążliwe dla mieszkańców. Budowa nowej komendy została sfinansowana w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Dzisiaj, o godzinie 10:00, w obecności między innymi Wicemarszałka Województwa Opolskiego Zuzanny Donath-Kasiury, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Rafała Kochańczyka oraz Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Mariusza Żurawskiego został oddany do użytku nowo wybudowany kompleks budynków Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. W uroczystości wzięli również udział gospodarze spotkania - policjanci z powiatu krapkowickiego, a także lokalni samorządowcy. Obiekt mieści się przy ulicy Opolskiej 101. Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, uroczystość była skromniejsza niż zwykle i odbyła się według zasad reżimu sanitarnego.

Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu nadinsp. Rafałowi Kochańczykowi. Po przywitaniu uczestników uroczystości, komendant opolskiego garnizonu wraz z Zastępcą Biura Logistyki KGP przekazał symboliczne klucze do budynku Komendantowi Powiatowemu Policji w Krapkowicach nadkom. Rafałowi Lejczakowi. Komendant Kochańczyk wręczył również komendantowi z Krapkowic pamiątkowy grawer. Następnie podziękował wszystkim osobom, których praca, zaangażowanie i wsparcie przyczyniło się do ukończenia ostatecznie tej inwestycji. Ponadto podziękował funkcjonariuszom za ich ciężką pracę i zaangażowanie, zwłaszcza w tym trudnym czasie epidemii. Swoje słowo do uczestników skierowała również Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, Starosta Powiatu Krapkowickiego Pan Maciej Sonik, burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura oraz gospodarz uroczystości - Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach nadkom. Rafał Lejczak.

Inwestycja została zrealizowana na działce darowanej Skarbowi Państwa przez Gminę Krapkowice o powierzchni ponad 7 700 m2. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła blisko 17 000 000 złotych. Prace budowlane rozpoczęto 15 marca 2019 r., a zakończono w listopadzie 2021 roku.

Nowa siedziba zapewni policjantom lepsze warunki pracy, a petentom większy komfort podczas załatwiania spraw w komendzie. Obiekt w Krapkowicach spełnia standardy jednostki Policji szczebla komendy powiatowej. Budynek główny jest dwupiętrowy, o pow. użytkowej ponad 2 200 m2.

W nowej komendzie, prócz pomieszczeń typowo biurowych przeznaczonych do pełnienia służby i pracy przez policjantów i pracowników policji, znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych, sale odpraw do służby, szatnie z węzłami sanitarnymi, serwerownia, pomieszczenia pomocnicze jak np. archiwum, czy kancelaria tajna. Ponadto w nowym kompleksie znalazło się także miejsce na salę przeznaczoną na narady służbowe, szkolenia lub konferencje. Obiekt wyposażony jest w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - szeroką klatkę schodową, a wejście do budynku umożliwia swobodny wjazd na wózkach. Oddane do użytku pomieszczenia są umeblowane, z nowoczesnym sprzętem biurowym oraz komputerowym. Zainstalowany został monitoring zewnętrzny i wewnętrzny oraz inne systemy bezpieczeństwa.

Stary obiekt komendy mieszczący się na ulicy Sądowej 25 oraz wydziały zlokalizowane na ulicy Sienkiewicza 9 przestały już pełnić swoją funkcję. Po całkowitej przeprowadzce obiekty te, jako zbędne dla potrzeb Policji, zostaną przekazane do zagospodarowania, odpowiednio, na rzecz Skarbu Państwa oraz oddane do gminy.

 • policjanci stoją obok siebie i oddają honory
 • policjanci stoją w dwuszeregu
 • przemawia komendant Kochańczyk
 • 3 policjanci stoją obok siebie jeden trzyma pamiątkową tablicę
 • przemawia kobieta
 • policjanci stoją obok siebie
 • przemawia z-ca dyrektora z KGP
 • przemawia starosta krapkowicki
 • przemawia wicemarszałek
 • policjanci stoją w dwuszeregu
 • przemawia komendant Lejczak
 • dziennikarka rozmawia z policjantem
 • budynek komendy
 • radiowóz i garaże
 • radiowóz w tle budynki
 • ciąg garaży i radiowozy
 • psy w kojcu
 • kojce
 • pomieszczenie biurowe
 • pomieszczenie biurowe
 • pomieszczenie biurowe
 • pomieszczenie do fotografowania osób zatrzymanych
 • szatnia
 • policjant wchodzi do pomieszczenia
 • pomieszczenie dla osób zatrzymanych
 • pomieszczenie dla osób zatrzymanych
 • policjant pracujący w swoim biurze
 • gabinet
 • pokój socjalny
 • sekretariat
 • pokój służbowy policjanta
 • pokój do odpraw
 • pokój do odpraw służbowych
 • pomieszczenie do odpraw
 • promiler zawieszony na ścianie
 • fasada budynku KPP

Film Nowa siedziba KPP Krapkowice

Pobierz plik Nowa siedziba KPP Krapkowice (format mp4 - rozmiar 12.23 MB)

Powrót na górę strony