Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z 10 Brygadą Logistyczną w Opolu

Data publikacji 20.09.2016

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta podpisał porozumienie z Dowódcą Jednostki Wojskowej w Opolu płk. Adamem Słodczykiem. Porozumienie dotyczy zakresu współdziałania Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z 10 Brygadą Logistyczną w Opolu.

19 września, dzięki podpisanemu porozumieniu policjanci i żołnierze będą mogli organizować wspólne ćwiczenia i szkolenia przy wykorzystaniu sprzętu będącego w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i 10 Brygady Logistycznej w Opolu.

Umowa obejmuje również wymianę informacji dotyczących zagrożeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.

  • zdjęcie
  • zdjęcie
  • zdjęcie
Powrót na górę strony