Aktualności

Akcja "Znicz 2021" - zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie Opola i powiatów

Data publikacji 29.10.2021

Jak co roku, nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny udających się na groby bliskich, czuwać będą policjanci. Będziemy na głównych trasach wyjazdowych z miast i dojazdowych do cmentarzy. Funkcjonariusze zadbają między innymi o to, by ruch w okolicach nekropolii odbywał się płynnie.

29 października opolscy policjanci rozpoczną akcję „Znicz 2021”. Działania potrwają do 2 listopada. Głównym zadaniem policjantów będzie zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu w rejonach cmentarzy, ale również na głównych ciągach komunikacyjnych miast.

Zadaniem policjantów będzie również eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze zwracać będą uwagę na właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów (w okresie całej doby). W trakcie naszych policyjnych działań, funkcjonariusze ruchu drogowego będą korzystali również ze służbowego drona. Policjanci przy jego użyciu będą ujawniali wykroczenia, w szczególności te popełniane wobec oraz przez pieszych, którzy w tym okresie są najbardziej narażeni na przykre konsekwencje zdarzeń drogowych. Policjanci będą informować zainteresowanych o możliwości dojazdu do parkingów oraz o występujących utrudnieniach w ruchu drogowym. Jak co roku w tych dniach, przewiduje się wzmożony ruch pojazdów na drogach tranzytowych, jak również pojazdów i pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy i w rejonie samych nekropolii.

ZMIANY W OPOLU

W stolicy województwa największe natężenie ruchu kołowego przewidywane jest na ulicach Wrocławskiej, Niemodlińskiej i 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej.

By zapewnić płynność i bezpieczeństwo ruchu konieczna jest zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Opolu przy ul. Cmentarnej. Zmiany wprowadzone zostaną 1 listopada od godz. 06:00 i potrwają do 2 listopada. Natomiast w sytuacji duże natężenia ruchu, policjanci będą wprowadzać zmiany już 31 października. I tak:

  • płyta przy Cmentarzu Komunalnym w tym roku w całości zostanie wyłączona z ruchu kołowego, będzie odbywał się tam wyłącznie ruch pieszych;
  • osoby dojeżdżające do cmentarza mają możliwość pozostawienia pojazdów na parkingu przy centrum handlowym, a także na nowym parkingu w pobliżu osiedla Przylesie, go którego dojazd będzie od strony ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, która będzie ulicą dwukierunkową;
  • na parkingu za pętlą autobusową zostaną wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz taksówek. Z pozostałej niewielkiej części parkingu będą mogły skorzystać inne osoby dojeżdżające do cmentarza;
  • przy ul. Zamiejskiej i Ludowej na czas akcji „ZNICZ 2021” zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (wjazd od strony ul. Zamiejskiej, wyjazd z ul. Ludowej);
  • wprowadzenie na czas akcji zakazu skrętu z ul. Domańskiego w ul. Cmentarną, znak nie dotyczyć będzie autobusów MZK w Opolu, oraz służb komunalnych
  • dojazd dla osób odwiedzających groby bliskich, umożliwiony będzie od strony ul. Wrocławskiej, gdzie pojazdy zawracają na rondzie przy stacji paliw, następnie z ul. Wrocławskiej będą kierowane w jednokierunkową drogę na parking w rejonie salonu samochodowego;

Ze względu na wprowadzone zmiany organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Komunalnego w Opolu-Półwsi również na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Domańskiego i ul. Partyzancką, także zmieniona zostanie organizacja ruchu.

Zmiana polega na wprowadzeniu zakazu skrętu w lewo z ul. Wrocławskiej w ul. Domańskiego od centrum miasta (kanału Ulgi), zakaz skrętu w lewo nie będzie dotyczyć autobusów MZK i służb komunalnych (informacja zostaje umieszczona pod znakiem).

W razie potrzeby funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu podejmą ręczną regulację ruchem.

Osoby, które zamieszkują w okolicach cmentarza, proszone są, aby tego dnia na cmentarz udały się pieszo.

Przy cmentarzu na ulicy Zielonej w Opolu zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, z możliwością parkowania pojazdów po jednej stronie jezdni. Wjazd na tę ulicę będzie możliwy od ulicy Kazimierz Wielkiego w kierunku ulicy Szczeszyńskiego.

Przypominamy również o ograniczeniach w ruchu pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, w następujących terminach:

  • 31.10.2019 od godziny 18:00 do godziny 22:00;
  • 01.11.2019 od godziny 8:00 do godziny 22:00.

Zobacz zmiany w innych powiatach:

Powrót na górę strony