Aktualności

Przypominamy jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami korzystać z hulajnóg elektrycznych

Data publikacji 13.09.2021

Minęło już kilka miesięcy odkąd weszły w życie nowe przepisy regulujące poruszanie się hulajnogami eklektycznymi, urządzeniami transportu osobistego, jak też urządzeniami wspomagającymi ruch. Niestety zdarzają się użytkownicy takich pojazdów, którzy zapominają o obowiązku stosowania się do znaków drogowych, poruszania się z wyznaczoną prędkością czy ustępowania pierwszeństwa pieszemu.

Policjanci praktycznie każdego dnia spotykają się z wykroczeniami popełnianymi przez kierujących wspominanymi pojazdami oraz słabą znajomością obowiązujących od kilku miesięcy przepisów.

W celu ograniczenia popełnianych wykroczeń, a tym samym zdarzeń drogowych, poniżej przypominamy o najważniejszych obowiązujących zasadach.

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

 • od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;

 • od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;

 • dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:

 • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

 • korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;

 • sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

 • zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych);

 • w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:

  • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

  • zachowanie szczególnej ostrożności;

  • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

 • kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

 • przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;

 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;

 • czepiania się pojazdów;

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

 • ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.
 

UTO (Urządzenie Transportu Osobistego): korzystanie z drogi

Kierujący urządzeniem UTO nie może korzystać z jezdni. Jest obowiązany korzystać z:

 • drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

 • gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów może korzystać z chodnika.

Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, kierujący UTO musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

UTO: obowiązki

Osoba poruszająca się na UTO jest obowiązana:

 • zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu;

 • jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

 • sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

 • zachować bezpieczny odstępu – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych).

UTO: zakazy

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

 • kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

 • czepiania się pojazdów;

 • ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku;

UTO: parkowanie

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

Film FormatFactoryhulajnoga_spot.mp4

Pobierz plik FormatFactoryhulajnoga_spot.mp4 (format mp4 - rozmiar 15.12 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja

Pobierz plik Audiodeskrypcja (format mp3 - rozmiar 2.2 MB)

Powrót na górę strony