E-szkolenie dla nauczycieli egzaminujących na kartę rowerową - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

E-szkolenie dla nauczycieli egzaminujących na kartę rowerową

Data publikacji 14.04.2021

Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Opolu przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli, którzy będą egzaminować uczniów na kartę rowerową. W związku z sytuacją epidemiologiczną, szkolenie odbyło się za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Uczestnicy szkolenie dowiedzieli się nie tylko jak właściwie przeprowadzać egzamin na kartę rowerową, ale również jakie są najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów i jak można ich uniknąć w przyszłości.

Podczas szkolenia, które odbyło się online, poruszono tematykę związaną ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa opolskiego. Omówiono problematykę związaną z najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, wskazując na najważniejsze przepisy ruchu drogowego dla cyklistów, a także podkreślono rolę działań profilaktycznych na rzecz ich edukacji.

Program obejmował również tematykę dotyczącą metodyki prowadzenia zajęć z uczniami, wychowania komunikacyjnego oraz właściwego przygotowania do części teoretycznej i praktycznej egzaminu na kartę rowerową. Karta rowerowa jak to często określają najmłodsi ,,pierwsze prawo jazdy’’, to bardzo ważny dokument, dzięki któremu najmłodsi użytkownicy dróg są bezpieczni dzięki znajomości podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego. Przypominamy, że egzamin w szkole podstawowej jest przeprowadzany na wniosek dyrektora szkoły i przeprowadza go osoba posiadająca specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, może nią być policjant, nauczyciel, egzaminator lub instruktor nauki jazdy.

  • szkolenie dla egzaminatorów
  • szkolenie dla egzaminatorów
  • szkolenie dla egzaminatorów
  • szkolenie dla egzaminatorów
  • szkolenie dla egzaminatorów
  • szkolenie dla egzaminatorów