Aktualności

Porozumienie w sprawie dodatkowych patroli

Data publikacji 20.02.2021

Ponadnormatywne służby w weekendy oraz święta, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych – to efekt porozumienia podpisanego przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu mł. insp. Zbigniewa Stanowskiego i Wójta Gminy Skarbimierz Pana Andrzeja Pulita. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane 19 lutego w Urzędzie Gminy Skarbimierz. Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywały się na terenie gminy, o różnych porach dnia z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań społecznych. Wójt Gminy na ten cel przeznaczył 15 000 złotych.

W ramach dodatkowych służb brzescy policjanci będą kierowani do służb przede wszystkim w weekendy i święta. Policjanci dodatkowe patrole będą pełnić w swoim wolnym od obowiązków służbowym czasie.

Porozumienie określa również zakres współpracy pomiędzy Policją i Gminą Skarbimierz. Obejmuje między innymi zasady prowadzenia działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa.

Komendant Powiatowy Policji w Brzegu i Wójt Gminy Skarbimierz podpisują dokumenty  Wójt Gminy Skarbimierz przekazuje porozumienie Komendantowi Powiatowemu Policji w Brzegu

Powrót na górę strony