Aktualności

Policyjna e-profilaktyka

Data publikacji 17.02.2021

Trudny i wymagający czas pandemii nie mógł przeszkodzić policyjnym profilaktykom z dotarciem do uczniów. Chociaż ze względu na stan epidemii, część zajęć szkolnych przeniosła się do internetu, opolscy policjanci kontaktują się za pośrednictwem komunikatorów i platform społecznościowych. Z wykorzystaniem interaktywnych prezentacji, przekazują najmłodszym uczniom wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, a starszym uczniom między innymi o zagrożeniach płynących z cyberprzestępczości.

Czas pandemii nałożył na funkcjonariuszy Policji dodatkowe zadania. Utrudnia również codzienną służbę. Jednak nie mogło to przeszkodzić policyjnym profilaktykom z dotarciem do uczniów opolskich szkół.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przygotował pakiet nowych prezentacji dla uczniów opolskich szkół, które ułatwiają policjantom prowadzenie zajęć z uczniami.

Po konsultacji z profilaktykami z komend powiatowych i miejskiej Policji naszego regionu, powstała interaktywna prezentacja dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, prezentacja dotyczącą cyberprzemocy dla uczniów klas IV-VIII oraz prezentacja dotycząca odpowiedzialności nieletnich dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wsparcia w tym zakresie udzielił również Opolski Kurator Oświaty, który poinformował dyrektorów szkół o gotowości Policji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami, co dodatkowo przełożyło się na duże zainteresowanie dyrektorów opolskich szkół realizacją działań profilaktycznych na terenie placówek oświatowych.

Teraz policjanci bezpośrednio i z zachowaniem reżimu sanitarnego lub za pośrednictwem narzędzi do wideokonferencji oraz aplikacji obsługiwanych przez szkoły, prowadzą zajęcia z uczniami.

  • spotkania policyjnych profilaktyków
  • fragment prezentacji
  • fragment prezentacji
  • spotkania policyjnych profilaktyków
  • fragment prezentacji
  • spotkanie z policjantem
  • fragment prezentacji
Powrót na górę strony