Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów i chodników - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów i chodników

Data publikacji 09.02.2021

Konieczność odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych jest wymogiem bezpieczeństwa. Obowiązki te spoczywają na właścicielach i administratorach budynków. Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki, szczególnie przy ciągach komunikacyjnych, mają duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Spadające z dachów sople lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów. Nie dopuszczajmy do takich sytuacji.

Zalegający na dachu śnieg może doprowadzić do poważnego zagrożenia. Może uszkodzić konstrukcję nieruchomości, albo spaść na idących ludzi. Dlatego też policjanci przypominają o konieczności usuwania z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budynków nadmiaru śniegu i sopli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Obowiązek ten ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach nieruchomości.  

Nie mniejszym zagrożeniem jest także pozostawienie zaśnieżonych chodników, szczególnie w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych. Oprócz uszkodzeń ciała spowodowanych upadkiem, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek.