Odwołanie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Odwołanie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach

Data publikacji 13.01.2021

12 stycznia Komendant Wojewódzki Policji w Opolu odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach podinsp. Józefa Chudobę. Powodem jego odwołania była ogólna ocena służby komendanta, którą pełnił od października 2019 roku, a nie jak podają media - interwencja przeprowadzona wobec 14 – latka.

Zgodnie z art 6c ust. 1 i 6e ust.1 Ustawy o Policji, komendant wojewódzki Policji jako przełożony właściwy w sprawach osobowych ma prawo do kształtowania polityki kadrowej oraz decydowania o obsadzie stanowisk służbowych w podległym garnizonie - tym samym do powoływania i odwoływania komendantów powiatowych. W tej sprawie komendant wojewódzki zwrócił się o wydanie opinii do starosty krapkowickiego.

Należy pamiętać, że podstawą sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji jest nie tylko fachowość i doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierowniczą, ale również pełne zaufanie organu powołującego. Zawsze nadrzędnym celem jest realizacja ustawowych zadań Policji.

Biorąc pod uwagę całość służby na stanowisku komendanta powiatowego, komendant wojewódzki zdecydował o odwołaniu podinsp. Józefa Chudoby z pełnionej przez niego funkcji.