Dodatkowe patrole w Kędzierzynie-Koźlu - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Dodatkowe patrole w Kędzierzynie-Koźlu

Data publikacji 14.10.2020

Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu podinsp. Hubert Adamek oraz Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla Pani Sabina Nowosielska podpisali porozumienie w sprawie finansowania dodatkowych patroli policji. Władze gminy przeznaczyły na ten cel 40 000 złotych. Policjanci na ponadnormatywnych służbach będą w rejonach najbardziej zagrożonych. Dodatkowe patrole będą również kierowane w miejsca wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa - czyli tam, gdzie oczekują tego sami mieszkańcy.

Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu podinsp. Hubert Adamek podpisał porozumienie z Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Panią Sabiną Nowosielską. Porozumienie dotyczy finansowania służb ponadnormatywnych. Gmina przeznaczyła na ten cel 40 000 tysięcy złotych.

Dzięki tym funduszom w Kędzierzynie-Koźlu będzie więcej patroli. Będą się one odbywały przede wszystkim w weekendy w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców. Przy planowaniu dodatkowych patroli, uwzględniane będą także sugestie mieszkańców oraz samorządów, a także zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

komendnat powiatowy oraz prezydent miasta siedzą po obu stronach stołu