Patrol rowerowy na terenie Kluczborka - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Patrol rowerowy na terenie Kluczborka

Data publikacji 29.07.2020

Kluczborscy policjanci rozpoczęli patrolowanie miasta na rowerach. Takie patrole dojadą wszędzie tam, gdzie nie dotrze patrol zmotoryzowany, a poruszają się szybciej niż piesze. Policjanci na jednośladach pojawiają się w parkach, skwerach, na uliczkach osiedlowych czyli tam, gdzie trudniej dotrzeć radiowozem.

Sezon letni jest dla policjantów czasem szczególnie wytężonej pracy. Od kilku dnia na terenie Kluczborka można spotkać policyjny patrol rowerowy. Mundurowych na dwóch kółkach zobaczymy przede wszystkim w miejscach trudno dostępnych dla radiowozu, a więc w parkach, skwerach, osiedlach czy też w okolicach zalewu. Kiedy zajdzie taka potrzeba szybko i sprawnie dojadą w najdalsze zakamarki naszego miasta.

Pełniąc służbę na rowerach, policjanci zwracają uwagę na wykroczenia porządkowe, szczególnie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, a na polecenie oficera dyżurnego podejmują również interwencje. Służą też pomocą innym patrolom. Bardzo ważne w ich służbie jest jednak oddziaływanie prewencyjne i dbanie o ład i porządek w mieście.

Co warto wiedzieć o patrolach rowerowych?

Stróże prawa z grupy rowerowej są nieco inaczej umundurowani niż ci, których możemy spotkać na co dzień na ulicach. Policjant pełniący służbę na rowerze ma białą koszulkę z napisem „Policja”, a nie granatową. Podobnie jak w innych przypadkach, na ramionach policjanci mają pagony ze stopniami służbowymi.

Kolejną różnicą w umundurowaniu są krótkie spodenki. W celach bezpieczeństwa, zamiast czapki służbowej z daszkiem mundurowi wyposażeni są w kaski rowerowe. Policjanci grupy rowerowej, pełnią tzw. służbę patrolową, czyli reagują na przestępstwa i wykroczenia, a także podejmują interwencje. Mogą przy tym nakładać mandaty i pouczać sprawców wykroczeń.

Pamiętajcie!

Korzystając z roweru na drodze publicznej poza ścieżkami rowerowymi lub wytyczonymi szlakami należy pamiętać o obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących jazdy rowerem. Poniżej przypominamy najważniejsze z nich:

Art. 33. 2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Art. 33. 3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

Art. 33. 3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Art. 33. 5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

 

  • dwóch policjantów jadących na rowerach
  • policjant z patrolu rowerowego podejmujący interwencje
  • rower policyjny
  • policjanci na rowerach patrolujący miasto
  • policjanci na rowerach patrolujący miasto
  • policjanci na rowerach patrolujący miasto