Aktualności

20 000 złotych na dodatkowe patrole

Data publikacji 06.04.2020

Starostwo Powiatowe przeznaczyło 20 000 złotych na dodatkowe patrole Policji. Porozumienie w tej sprawie podpisał Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach podinsp. Józef Chudoba oraz Starosta Krapkowicki Pan Maciej Sonik. Policjanci podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych. W walce z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, funkcjonariusze będą również kontrolować przemieszczające się osoby i to, czy stosują się do wprowadzonych zakazów i obowiązków.

W siedzibie krapkowickiego starostwa podpisane zostało porozumienie dotyczące zorganizowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym.

Dokument podpisali Starosta Powiatu Krapkowickiego Maciej Sonik oraz Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach podinsp. Józef Chudoba.

Przekazane 20 tys. złotych pozwoli na zorganizowanie na terenie całego powiatu dodatkowych patroli Policji. Jak w latach ubiegłych będą to najczęściej dodatkowe służby organizowane w weekendy, w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla mieszkańców.

Stan epidemii nakłada na policjantów dodatkowe zadania, podyktowane troską o życie i zdrowie ludzi. W walce z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, policjanci wykonujący dodatkowe służby w swoim wolnym czasie będą sprawdzać, czy w miejscach objętych zakazem - w parkach, na bulwarach czy promenadach nikt nie przebywa. Również osoby naruszające przepisy związane z poruszaniem się w miejscach publicznych, muszą spodziewać się reakcji policjantów. Funkcjonariusze będą również sprawdzać, czy przemieszczanie się jest rzeczywiście związane z ważnymi potrzebami życiowymi, takimi jak podróż do i z pracy czy też z potrzebą zaopatrzenia się w aptece.

Powrót na górę strony