Aktualności

Opolscy policjanci podsumowali 2019 rok

Data publikacji 29.01.2020

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki osiągnięte przez opolskich policjantów w roku 2019. W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak, Wicewojewoda Pani Teresa Barańska, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Opolu Pan Henryk Wilusz oraz kadra kierownicza opolskiej Policji.

Naradę otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, który na wstępie wręczył listy gratulacyjne związane z nagrodą przyznaną przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz listy gratulacyjne dla pracowników cywilnych z okazji jubileuszu pracy.

Następnie Pan komendant podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy opolskich policjantów w roku 2019.

Opolszczyzna nadal jest jednym z bezpieczniejszych regionów w kraju. Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja po raz kolejny jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Aż 75 procent ankietowanych dobrze ocenia działania Policji, a 98% osób czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania.

Każdego dnia 2019 roku opolscy policjanci;

 • zatrzymywali średnio 6 osób na gorącym uczynku,

 • sprawdzali stan trzeźwości blisko 1200 kierowców,

 • przeprowadzali około 290 interwencji,

 • pełnili ponad 320 służb patrolowych,

 • legitymowali prawie 1200 osób,

 • realizowali 13 konwojów.

Do sukcesów należy zaliczyć między innymi spadek kradzieży z włamaniem (z 2146 do 1986) czy rozbojów (141 do 105) przy wysokiej, 84% wykrywalności. To także wysoka wykrywalność przestępstw uciążliwych społecznie, takich jak bójka i pobicie 87,6% oraz najwyższa w kraju wykrywalność kradzieży samochodów 67,7%. Dodatkowo, opolscy policjanci zabezpieczyli blisko 130 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających, a w prowadzonych postępowaniach zabezpieczyli mienie o wartości blisko 15 mln złotych. Wykrywalność wszystkich przestępstw w dalszym ciągu utrzymuje się na dobrym, blisko 72% poziomie.

2019 rok to także wojewódzki program podnoszenia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2019-2020 pn. ,,Świadomy i bezpieczny Senior". W 800 spotkaniach uczestniczyło 14 000 seniorów. W tym czasie przeszkolono również 120 pracowników placówek bankowych oraz ponad 200 pracowników socjalnych i pielęgniarek.

Z kolei ze zgłoszeń, które zaznaczone zostały na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, w 2019 r. potwierdzonych przez policjantów zostało ponad 60% z nich. W głównej mierze dotyczyły one przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania i spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Rok 2019 to spadek zdarzeń na drogach. W tym okresie odnotowaliśmy 614 wypadków drogowych, to o 90 mniej niż w roku ubiegłym. W wypadkach tych zginęły 73 osoby (2018 r. - 81), natomiast 703 osoby zostały ranne (2018 - 792). Funkcjonariusze przebadali stan trzeźwości blisko 450 000 kierowców. Dodatkowo policjanci zatrzymali 1676 praw jazdy oraz 9128 dowodów rejestracyjnych.

By poprawić bezpieczeństwo na drogach Opolszczyzny funkcjonariusze - poza kontrolami stanu trzeźwości - organizowali wzmożone działania wobec piratów drogowych. Wiele informacji dotyczących kierowców łamiących przepisy na drogach dociera do opolskiej Policji za pośrednictwem skrzynki mailowej - problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl. Od początku jej funkcjonowania otrzymaliśmy już ponad 2000 nagrań zarejestrowanych przez kierowców.

Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególną uwagę policjanci poświęcają kwestii używania przez niechronionych uczestników ruchu drogowego odblasków.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego opracowali także akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Nie zabijaj – Nie daj się zabić”, której celem było przypominanie i uświadamianie kierującym, że nieprzestrzeganie przepisów, w tym przekraczanie dozwolonych prędkości, jazda po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, to czynniki mające wpływ na liczbę wypadków drogowych oraz ich skutki.

W 2019 roku garnizon opolski wzbogacił się łącznie o 78 nowych pojazdów (w 2018 roku były to 72 nowe radiowozy), 10 z nich zostało zakupionych przy wsparciu lokalnych samorządów, pozostałe w całości zostały sfinansowane z budżetu Policji między innymi w ramach Programu Modernizacji Policji. Otworzyliśmy też nowe posterunki policji w Prószkowie i Skarbimierzu-Osiedle oraz Komisariat w Grodkowie. Tam policjanci otrzymali do dyspozycji wyremontowane siedziby wraz z całym potrzebnym do służby wyposażeniem, a mieszkańcy mogą liczyć teraz na bezpośredni kontakt i dużo szybszą pomoc funkcjonariuszy.

W KWP w Opolu otwarta została także Izba Pamięci, która honoruje i utrwala pamięć o codziennej służbie polskich policjantów po odzyskaniu niepodległości. Wśród eksponatów znalazły się między innymi repliki broni i munduru, rower służbowy, zdjęcia, dokumenty jak i osobiste listy do rodziny uwięzionego w sowieckim obozie funkcjonariusza policji.

 • na monitorze informacja o naradzie rocznej
 • przemawia komendant Kaleta, na pierwszym planie siedzą policjanci
 • siedzą w sali policjanci uczestniczący w odprawie
 • siedzą w sali policjanci uczestniczący w odprawie
 • przewodniczący policyjnego związku zawodowego na Opolszczyźnie
 • przemawia Wojewoda Opolski
 • przemawia Szymon Ogłaza
 • w sali siedzą osoby uczestniczące w naradzie
 • siedzą obok siebie wojewoda i wicewojewoda
 • na sali siedzą policjanci uczestniczący w naradzie podsumowującej 2019 r.
 • na sali siedzą policjanci uczestniczący w naradzie podsumowującej 2019 r.
 • na sali siedzą policjanci uczestniczący w naradzie podsumowującej 2019 r.
 • policjanci siedzą i słuchają prelegentów
 • komendant gratuluje asp. Chwastowskiemu
 • komendant wręcza list gratulacyjny pracownikowi
Powrót na górę strony