Aktualności

Ruszyła VII edycja kampanii „Przyhamuj – życie przed Tobą”

Data publikacji 25.10.2019

W Baborowie odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach VII edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą!”. Tam policjanci przekazali młodym ludziom między innymi informacje dotyczące zagrożeń związanych z agresją na drogach oraz lekceważeniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Wszystko po to by w młodych ludziach kształtować pożądane postawy na drodze.

„Przyhamuj – życie przed Tobą” skierowane jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Celem kampanii jest przedstawienie młodzieży zagrożeń wynikających z nieznajomości przepisów ruchu drogowego, ich ignorancji oraz uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe, które możemy spotkać w ruchu drogowym. Spotkanie podzielone było na dwie części.

Podczas pierwszej podinsp. Maciej Milewski - ekspert Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu omówił tematy związane z przestrzeganiem przepisów prawa przez uczestników ruchu drogowego, oraz przedstawił, czym może skutkować ignorancja tych przepisów. Następnie przedstawiciel Polskiego Związku Motorowego rozdał uczestnikom spotkania elementy odblaskowe oraz broszury informacyjne. Natomiast egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zapoznał młodzież z prawem jazdy kat. AM, czyli prawem jazdy, które uprawnia nas do poruszania się motorowerem.

Druga część spotkania to już zajęcia praktyczne. Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu pokazali jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Uczniowie następnie z wykorzystaniem sprzętu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego mogli spróbować swoich sił podczas egzaminu na prawo jazdy kat. AM, jak również sprawdzić swoją szybkość na refleksomierzu.

 • policjant mówiąc o przepisach ruchu drogowego
 • policjant omawiający skutki niestosowania się do przepisów
 • logo Polskiego Związku Motorowego
 • policjant omawiający sposób bezpiecznego poruszania się po drogach
 • egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zapoznaje młodzież z prawem jazdy kategorii AM
 • prezentacja blankietu prawa jazdy AM
 • ćwiczenia refleksu z wykorzystaniem refleksomierza
 • ćwiczenia przez uczniów swojego refleksu na refleksomierzu
 • policjant udzielający instruktarzu pierwszej pomocy
 • prowadzenie masaży serca przez ucznia szkoły podstawowej
 • podłączenie elektrod do ciała poszkodowanego w celu przywrócenia czynności życiowych
 • przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy kat. AM w mobilnym pomieszczeniu do egzaminowania, którego właścicielem jest WORD Opole
 • egzaminator zapoznaje młodzież ze sposobem przeprowadzenia egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. AM
 • prezentacja samochodu WORD Opole w którym można zdawać egzamin na prawo jazdy
Powrót na górę strony