Dodatkowe fundusze na patrole i specjalistyczny sprzęt - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Dodatkowe fundusze na patrole i specjalistyczny sprzęt

Data publikacji 09.10.2019

Gmina Strzelce Opolskie przeznaczyła 10 000 złotych na dodatkowe patrole Policji oraz zakup specjalistycznego sprzętu. Porozumienie w tej sprawie podpisał Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Arkadiusz Chętnicki oraz Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych.

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Miasta w Strzelcach Opolskich. Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywały się na terenie gminy o różnych porach dnia z uwzględnieniem oczekiwań społecznych.

Funkcjonariusze, w ramach dodatkowej służby, będą także kierowani do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie gminy. Umundurowani policjanci dodatkowe patrole będą pełnić w swoim wolnym od służby czasie.

Porozumienie określa również zakres współpracy pomiędzy Policją i miastem Strzelce Opolskie. Obejmuje między innymi zasady prowadzenia wspólnych działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa.

  • Komendant dziękuje Burmistrzowi
  • Gmina Strzelce Opolskie przeznaczyła 10 000 złotych na dodatkowe patrole Policji oraz zakup sprzętu specjalistycznego.
  • Gmina Strzelce Opolskie przeznaczyła 10 000 złotych na dodatkowe patrole Policji oraz zakup sprzętu specjalistycznego. Porozumienie w tej sprawie podpisał Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Arkadiusz Chętnicki oraz Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc.