Aktualności

Policjanci w Krapkowicach mają nowych Komendantów

Data publikacji 03.10.2019

W Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach odbyła się podwójna uroczystość związana z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Policji i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta powołał na tę funkcje podinsp. Józefa Chudobę oraz podinsp. Przemysława Noconia. Uroczystość odbyła się przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych oraz policjantów i pracowników Policji.

Uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach  odbyła się 1 października, o godz. 13.00 w auli Komendy Powiatowej Policji. Uroczystość rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Opolu nadinsp. Jarosławowi Kalecie oraz przywitanie władz samorządowych, przedstawicieli prokuratury zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Podczas uroczystości, nadinsp. Jarosław Kaleta wręczył podinsp. Józefowi Chudoba rozkaz o powołaniu z dniem 1 października na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach. 

W trakcie uroczystości na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach został również powołany podinsp. Przemysław Nocoń. 

W ceremonii uczestniczyli m.in. Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, Sekretarz Krapkowic Harald Brol, zastępca Burmistrza Zdzieszowic Artur Gasz, Sekretarz Gogolina Bogusław Leśkiewicz, Wójt Gminy Strzeleczki Marek Pietruszka, Wójt Gminy Walce Marek Śmiech, Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich Iwona Kanturska i Renata Trochim, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Rafał Bisowski, kapelan ksiądz Krzysztof Pustelak zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy Policji.

Nowi komendanci swoją pracę na terenie powiatu krapkowickiego rozpoczęli w dniu 04.07.2019 r. a od wczoraj zostali powołani na stanowiska komendanckie.

Gratulujemy!

 

 • Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach podinsp. Józef Chudoba
 • I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach podinsp Przemysław Nocoń
 • Samorządowcy z powiatu krapkowickiego
 • samorządowcy z powiatu krapkwoickiego
 • Złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
 • Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta
 • Komendant wojewódzki wręcza akt powołania na stanowisko
 • Komendant wojewódzki wręcza akt powołania na stanowisko
 • Zaproszeni goście gratulują nowo powołanym komendantom
 • Zaproszeni goście gratulują nowo powołanym komendantom
 • policjanci zgromadzeni na uroczystości powołania nowych komendantów
 • Zaproszeni goście gratulują nowo powołanym komendantom
 • Komendant powiatowy wraz z kadrą kierowniczą krapkowickiej policji
Powrót na górę strony