Aktualności

Czy można odmówić badania alkomatem? Dmuchanie w alkomat obowiązkowe!

Data publikacji 13.09.2019

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest istotnym problemem, który niesie za sobą duże niebezpieczeństwo. Z tego powodu bardzo często policjanci za pomocą alkomatów przeprowadzają kontrole stanu trzeźwości kierowców. Czy kierowca może odmówić badania alkomatem?

Policjanci strzeleckiej drogówki patrolując jedną z ulic w Zalesiu Śląskim, zatrzymali do kontroli kierującego passatem. 35-leni kierowca odmówił poddania się badaniu trzeźwości na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym mundurowi poinformowali mężczyznę o konieczności wykonania badania krwi w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie.

Czy kierowca może odmówić badania alkomatem? Jak wygląda procedura?

Odmówić przeprowadzania takiego badania możemy tylko wówczas, gdy jest to spowodowane naszym stanem zdrowia. Nie oznacza to jednak, że zawartość alkoholu nie zostanie wówczas zmierzona. Zostaniemy przewiezieni do szpitala, w celu przeprowadzenia badania krwi, którego wyniku nie da się podważyć.

Przypominamy!

Od 1 czerwca 2017 roku kierowca nie może bez konsekwencji odmówić badania alkomatem.

Jest to zgodne z art. 129ja. W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.

Prawo o Ruchu Drogowym określa, że w sytuacji, gdy odmawiamy badania trzeźwości alkomatem musimy poddać się badaniu krwi o czym informuje nas artykuł 129i:

Art. 129i. 1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi.

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.

Wynik badania krwi powinien być wydany w czasie nie dłuższym niż 30 dni od pobrania, w przeciwnym razie prawo jazdy powinno zostać natychmiast zwrócone.

Powrót na górę strony