Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły na Opolszczyźnie

Data publikacji 06.09.2019

Policjanci ruchu drogowego, prewencji i dzielnicowi włączyli się w ogólnopolskie działania "Bezpieczna droga do szkoły". Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego w tych rejonach, aby przypomnieć im, że wraz z pierwszym dzwonkiem ruch pieszy i kołowy w tych okolicach się wzmaga.

Do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przygotowywali się nie tylko uczniowie, ale również policjanci. W ostatnich tygodniach wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Od początku roku szkolnego, policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać i uświadamiać kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Policjanci zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Stałym elementem działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci będą zwracać uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Będą także przypominać o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.

Wraz z początkiem roku szkolnego droga do/ze szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka, zatem, my dorośli, zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Działania policjantów nie ograniczają się tylko do działań prewencyjnych na początku września, ale również przed rozpoczęciem roku szkolnego. Funkcjonariusze ruchu drogowego sprawdzili infrastrukturę drogową w rejonach szkół i przedszkoli. W trakcie tych kontroli zwracali baczną uwagę na nieprawidłowości i uchybienia w oznakowaniu. Ujawnili 26 takich nieprawidłowości, o których poinformowali już zarządców tych dróg.

Zobacz również Bezpieczną Drogę do Szkoły w jednostkach powiatowych:

KPP Prudnik:

KPP Olesno:

KPP Nysa:

KPP Namysłów:

KPP Krapkowice:

KPP Kluczbork:

KPP Kędzierzyn - Koźle:

KPP Głubczyce:

KPP Brzeg:

 

 

  • Policjanci rozdają elementy odblaskowe i rozmawiają o bezpieczeństwie z uczniami
  • Policjanci w trakcie akcji bezpieczna droga do szkoły spotkali się z dziennikarzami, aby opowiedzieć o swoich działaniach
  • Policjanci rozdają elementy odblaskowe i rozmawiają o bezpieczeństwie z uczniami
  • Policjanci rozdają elementy odblaskowe i rozmawiają o bezpieczeństwie z uczniami
  • Policjanci rozmawiają o bezpieczeństwie z uczniami
  • Policjanci rozdają elementy odblaskowe i rozmawiają o bezpieczeństwie z uczniami
  • Policjanci w trakcie akcji bezpieczna droga do szkoły spotkali się z dziennikarzami, aby opowiedzieć o swoich działaniach
  • Policjanci w trakcie akcji bezpieczna droga do szkoły spotkali się z dziennikarzami, aby opowiedzieć o swoich działaniach
  • Policjanci w trakcie akcji bezpieczna droga do szkoły spotkali się z dziennikarzami, aby opowiedzieć o swoich działaniach
Powrót na górę strony