Aktualności

V Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Kędzierzynie-Koźlu

Data publikacji 28.05.2019

Klasy mundurowe z województwa opolskiego rywalizowały w Kędzierzynie-Koźlu podczas przeglądu musztry. W wydarzeniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie-Koźlu - mł.insp. Janusz Hencel oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu - nadkom. Hubert Adamek. Podczas przeglądu policjanci z Kędzierzyna-Koźla promowali również swój zawód oraz zachęcali do korzystania z aplikacji Moja Komenda i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W Kędzierzynie-Koźlu na placu Wolności przed starostwem powiatowym odbył się V Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowana przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Na przegląd musztry przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, kuratorium oświaty, komendy wojewódzkiej i powiatowej policji, sztabu wojskowego, państwowej straży pożarnej oraz więziennictwa.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach, Liceum Ogólnokształcącego z Gogolina, Zespołu Szkół z Prudnika oraz Zespół Szkół w Tułowicach.

Drużyny z poszczególnych placówek konkurowały ze sobą w trzech kategoriach: konkurencji obowiązkowej z zakresu musztry oraz w dwóch konkurencjach dowolnych: przemarsz drużyn ze śpiewem, a także wykonanie własnego programu musztry paradnej.

Drużyny oceniała komisja w składzie: nadkom. Hubert Adamek, Paweł Masełko, Robert Socha, kpt Grzegorz Pawełek, por Arkadiusz Chawa oraz przewodniczący Mjr Wacław Ryszytyło. Jury zwracało uwagę m.in. na sposób poruszania się, precyzyjność wykonywania poszczególnych elementów oraz umundurowanie.

W tegorocznym przeglądzie zwyciężyła klasa mundurowa Zespołu Szkół w Tułowicach.

Podczas trwania przeglądu służby mundurowe, w tym kędzierzyńsko-kozielska policja mieli swoje stoiska. Osoby, które przybyły na przegląd mogły dowiedzieć się jak wygląda proces rekrutacji do poszczególnych służb. Każda formacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dla przyszłych policjantów zostały przygotowane broszury informacyjne. Dodatkowo obecni na miejscu policjanci oraz pracownik wydziału kadr KWP w Opolu udzielali wszelkich niezbędnych informacji o naborze.

Policjanci informowali także zainteresowane osoby o sposobie korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Policjanci z ruchu drogowego przy motorze
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
 • Uczniowie klas mundurowych prezentują swoje umiejętności z zakresu musztry
Powrót na górę strony