Aktualności

Policjanci z tytułami ratowników

Data publikacji 10.05.2019

14 policjantów oraz 4 funkcjonariuszy z Czech ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i otrzymało tytuł ratownika. Kurs prowadzony był przez wykwalifikowanych instruktorów i skupiał się przede wszystkim na umiejętnościach praktycznych. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”

W prudnickiej komendzie zakończył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia odbywały się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów. W kursie wzięło udział 14 policjantów oraz 4 funkcjonariuszy z Czech.

W trakcie szkolenia funkcjonariusze zapoznali się między innymi z procedurami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, z resuscytacją krążeniowo-oddechową, poznali również zasady postępowania z osobą nieprzytomną. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora AED.

W tym wydaniu szkolenia oprócz zajęć teoretycznych skoncentrowano się na zajęciach praktycznych, na różnych sytuacjach które mogą mieć miejsce w życiu codziennym. Drastyczne sceny oraz dynamiczne sytuacje z którymi musieli poradzić sobie funkcjonariusze to tylko jeden z elementów szkolenia. Takie scenki pozwalają na wypracowanie schematu udzielania pierwszej pomocy oraz zachowaniu zimnej krwi w trakcie akcji ratowniczej.

  • Uczestnicy szkolenia z zaświadczeniami o odbyciu kursu na ratownika
  • Uczestnicy szkolenia przed prudnicką komendą
  • Uczestnicy szkolenia w trakcie wykładów i części praktycznej kursu
  • Uczestnicy szkolenia w trakcie wykładów i części praktycznej kursu
  • Uczestnicy szkolenia w trakcie wykładów i części praktycznej kursu
  • Uczestnicy szkolenia w trakcie wykładów i części praktycznej kursu
  • Uczestnicy szkolenia w trakcie wykładów i części praktycznej kursu
  • Uczestnicy szkolenia w trakcie wykładów i części praktycznej kursu
  • Uczestnicy szkolenia w trakcie wykładów i części praktycznej kursu
Powrót na górę strony