Aktualności

VI edycja kampanii - „Przyhamuj - życie przed Tobą!” w Oleśnie

Data publikacji 01.04.2019

Tym razem z naszą kampanią „Przyhamuj – życie przed Tobą!”, byliśmy w szkole w Oleśnie. Uczniowie mieli okazję, by dowiedzieć się więcej o zasadach obowiązujących pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Był też pokaz pierwszej pomocy, symulator czasu reakcji oraz prezentacja "złotych zasad" Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Dla chętnych odbył się również próbny egzamin na motorower.

Kolejna odsłona VI już edycji kampanii "Przyhamuj - życie przed Tobą", odbyła się w szkole podstawowej w Oleśnie w piątek, 29 marca. Uczniowie wysłuchali wykładów prowadzonych przez zaproszonych do udziału ekspertów. O „Bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym – pieszych i rowerzystów” opowiedział podinsp. Maciej Milewski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu. „Złote zasady FIA - Chcę być bezpieczny” omówił prezes Zarządu okręgowego PZM pan Marek Pańka. Kolejnym prelegentem był egzaminator WORD w Opolu pan Dominik Grabowski, który przedstawił zagadnienie związane z uprawnieniami do kierowania w kategorii „AM”.

Następnie uczestnicy wykładów mieli możliwość obserwować pokaz pierwszej pomocy pod okiem kwalifikowanego policyjnego ratownika medycznego. Każdy uczestnik kampanii przeszedł test na symulatorze czasu reakcji. Chętni mogli skorzystać z mobilnej sali komputerowej, w której mieli możliwość przystąpić do próbnego testu teoretycznego na kategorię „AM”

Celem prowadzonej kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego.

Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Polski Związek Motorowy w Opolu oraz Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  • Policjant prowadzi wykład dla uczniów, w tle slajd " na drodze patrz i słuchaj".
  • policjant prowadzi wykład dla uczniów, wskazuje na tablicy znak drogowy " droga dla pieszych i rowerzystów"
  • policjant prowadzi wykład dla uczniów, wskazuje na tablicy slajd " ważne znaki drogowe"
  • Przedstawiciel WORD Opole prowadzi wykład w tle slajd " prawo jazdy kategorii AM"
  • Policjant i egzaminator WORD Opole stoją przy mobilnym centrum egzaminacyjnym, uczniowie piszą próbny test na prawo jazdy kategorii AM
  • Policjant i egzaminator WORD Opole stoją przy mobilnym centrum egzaminacyjnym, uczniowie piszą próbny test na prawo jazdy kategorii AM
  • Policyjny Ratownik Medyczny pochyla się nad fantomem, uczniowie  się przyglądają
  • Policyjny Ratownik Medyczny demonstruje uczniom defibrylator
  • Policyjny Ratownik Medyczny opisuje uczniom zasadę działania defibrylatora, uczennica trzyma w rękach urządzenie, na podłodze leży fantom
Powrót na górę strony