Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami

Data publikacji 07.12.2018

Policjanci z nyskiej komendy spotkali się ze studentami Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Policjant służby dochodzeniowo-śledczej i przewodnik psa opowiedzieli o swojej codziennej służbie. Proces rekrutacji do służby oraz wymagania stawiane przyszłym kandydatom omówiła kadrowa nyskiej komendy. Przekazała również wskazówki, gdzie szukać szczegółowych informacji dotyczących procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji.

Wczoraj tj. 06 grudnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyło się spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami. Z ramienia policji udział wziął Zastępca Komendanta Powiatowego nyskiej jednostki nadkom. Janusz Mormul, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Rafał Wandzel oraz zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego podinsp. Paweł Droździk. Nie zabrakło też technika kryminalistyki oraz kadrowej. Uczelnię reprezentował wykładowca Józef Barcik oraz licznie zgromadzeni studenci.

Spotkanie w całości poświęcone było idee służby w policji. Zastępca Komendanta propagował służbę w naszej formacji. W swoim wystąpieniu uwypuklał zalety tej ciężkiej ale i satysfakcjonującej pracy. Omówił jak wygląda służba w Wydziale Prewencji. Jakie obowiązki należą do dyżurnego jednostki, dzielnicowych oraz funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-interwencyjnego.

Kadrowa nyskiej komendy informowała o tym, jakie wymagania muszą spełniać kandydaci na przyszłych policjantów oraz gdzie i jakie dokumenty powinni złożyć. Na podstawie przygotowanej na tę okazję prezentacji multimedialnej pani Joanna Wrzosek przedstawiła etapy postępowania kwalifikacyjnego m.in. test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Obecni podczas spotkania naczelnicy omówili jak na co dzień wygląda służba policjantów w ich wydziałach. Informowali, o tym jakie zadania realizowane są w codziennej służbie przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, Dochodzeniowo- Śledczego oraz Kryminalnego. Ponadto technik kryminalistyki omówił charakter swojej pracy podkreślając, że w dużej mierze to właśnie od zabezpieczonych śladów zależy wykrycie sprawców przestępstw.

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem studentów, którzy licznie wzięli udział w prelekcjach.

  • Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami
  • Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami
  • Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami
  • Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami
  • Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami
  • Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami
  • Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami
  • Spotkanie kierownictwa nyskiej komendy ze studentami