Aktualności

Porozumienie nyskiej Policji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie

Data publikacji 28.11.2018

Komendant Powiatowy Policji w Nysie mł. insp. Dariusz Dregan podpisał porozumienie z Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr Przemysławem Malinowskim. Celem porozumienia jest podjęcie współpracy Policji z uczelnią w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa w środowisku akademickim oraz przeciwdziałania zjawiskom patologicznym i przestępczym.

Współpraca pomiędzy nyską Policją, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie ma odbywać się na rzecz edukacji studentów na wszystkich specjalizacjach. Polegać będzie na tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Obustronna umowa zakłada udział policjantów i studentów w działaniach związanych z promocją problematyki bezpieczeństwa. Mundurowi będą udzielać wsparcia merytorycznego w realizacji programu kształcenia na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Porozumienie zakłada również współpracę w dziedzinie dydaktyki i badań naukowych.

  • Porozumienie nyskiej Policji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie
  • Porozumienie nyskiej Policji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie
Powrót na górę strony