Aktualności

Bezpieczny pieszy to świadomy pieszy

Data publikacji 25.09.2018

Jesiennej aury już na pewno nie unikniemy. Dlatego brzescy policjanci, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, dokładnie przyjrzeli się zachowaniu pieszych na drodze. Sprawdzali również, jak względem nich zachowują się kierowcy. Rozdawali też odblaski, po to by kolejni piesi w naszym rejonie byli po zmroku bardziej widoczni.

Szybko zapadający zmrok, zmienne warunki atmosferyczne, a poza terenem zabudowanym ograniczona widoczność powodują, że piesi szczególnie są narażeni na niebezpieczeństwo. W okresie jesiennym mundurowi duży nacisk kładą na zachowanie pieszych i innych uczestników dróg w stosunku do pieszych. Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze z pewnością sprawi, że nasze spacery staną się bardziej komfortowe.

W poniedziałek w ramach policyjnych działań "Pieszy" mundurowi sprawdzali stosowanie się uczestników dróg do obowiązujących przepisów. W rejonie przejść dla pieszych funkcjonariusze egzekwowali od kierowców samochodów prawa pieszych do bezpiecznego przejścia, ale również sprawdzali czy piesi nie wbiegają na "zebry". Podczas  działań zachęcaliśmy niechronionych do noszenia elementów odblaskowych. Rozmawiamy z nimi o ich bezpieczeństwie i apelowaliśmy o wzajemny szacunek wszystkich użytkowników dróg.

Pieszy powinien:

 • Upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię;
 • Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Pamiętajmy, że samochód od razu nie zatrzyma się w miejscu;
 • Nie wchodzić na jezdnię zza pojazdu (szczególnie dotyczy to autobusu w rejonie przystanków) bądź innej dużej przeszkody;
 • Nie wbiegać na jezdnię, tylko spokojnie wchodzić na przejście dla pieszych;
 • Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby;
 • Przekraczać jezdnię tylko w miejscach do tego dozwolonych, a gdy w pobliżu nie ma takiego miejsca zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa pojazdom i upewnić się czy jest to bezpieczne miejsce do przekraczania jezdni - widoczność nie powinna być niczym ograniczona np. zakrętami;
 • Nosić elementy odblaskowe na ubraniu.

Kierowca powinien:

 • Zawsze zwolnić przed miejscami oznakowanymi jako przejścia dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami;
 • Widząc pieszych przed przejściem dla pieszych, oczekujących na przejście przez jezdnię, należy zatrzymać pojazd i pozwolić im bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi;
 • Nie wyprzedzać, ani nie omijać pojazdów w rejonie przejść dla pieszych czy przystanków oraz na samych przejściach;
 • Nie ruszać pojazdem przed zakończeniem przekraczania jezdni przez pieszego;
 • Pamiętać, że w kontakcie z pojazdem pieszy jest z góry na straconej pozycji!
 • Bezpiedzeństwo pieszych
 • Bezpiedzeństwo pieszych
 • Bezpiedzeństwo pieszych
 • Bezpiedzeństwo pieszych
 • Bezpiedzeństwo pieszych
Powrót na górę strony