Aktualności

Spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z Konsulem Republiki Federalnej Niemiec

Data publikacji 10.07.2024

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się spotkanie z Konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu poświęcone współpracy międzyinstytucjonalnej. Była to doskonała okazja do podsumowania dotychczasowej współpracy i omówienia zasad współdziałania Policji po obu stronach granicy. Spotkaniu przewodniczyła insp. Magdalena Nguyen-Fudala - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu.

Jednym z ważnych zadań opolskiego garnizonu Policji jest rozwijanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej. Opolszczyzna jest województwem przygranicznym, co stwarza zarówno możliwości, ale i generuje zagrożenia. Dlatego też Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdaleną Nguyen-Fudala oraz jej zastępca insp. Remigiusz Sawicki spotkali się z Konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Panem Peterem Herr.

Wizyta Konsula Generalnego Republiki Niemiec poświęcona była tematyce dotychczasowej współpracy służb oraz wyznaczaniu nowych kierunków działań. Podczas spotkania omówiono zasady wzajemnej wymiany informacji w zakresie służby kryminalnej a także współpracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Była to również doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych relacji.

Opolscy policjanci współpracują z niemieckimi funkcjonariuszami w zakresie zatrzymywania osób poszukiwanych listem gończym czy też osób zaginionych. To także wymiana informacji służb kryminalnych w zakresie przestępczości zorganizowanej. W opolskim garnizonie Policji były już organizowane wymiany, podczas których gościliśmy swoich niemieckich partnerów. Celem spotkania z konsulem jest między innymi pogłębienie takiej współpracy. Pan konsul podziękował również za zaangażowanie opolskich policjantów w troskę o bezpieczeństwo obywateli Niemiec przebywających na terenie Opolszczyzny.

 

Powrót na górę strony