Aktualności

Zakończyło się pilotażowe szkolenie podoficerskie

Data publikacji 11.06.2024

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała spotkał się z absolwentami szkolenia zawodowego podoficerskiego i pogratulował zdanego egzaminu. 23 policjantów z garnizonu opolskiego, którzy jako pierwsi ukończyli pilotażowe szkolenie zawodowe podoficerskie odbywające się poza siedzibą Szkoły Policji w Katowicach otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Od 20 maja do 10 czerwca 2024 roku odbyło się pilotażowe szkolenie zawodowe podoficerskie dla 23 policjantów z województwa opolskiego. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Szkołę Policji w Katowicach przy wsparciu Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu. Proces dydaktyczny prowadzony był w formie hybrydowej tj. częściowo poprzez elektroniczne kształcenie na odległość za pośrednictwem platformy Polycom oraz już na miejscu przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Program szkolenia zawodowego podoficerskiego realizowany jest na podstawie Decyzji nr 259 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego (Dz. Urz. KGP 2023, poz. 70), a jego celem jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podoficerskie.

Zawarte w programowe założenia realizowane są przez 15 dni szkoleniowych i obejmują 115 godzin lekcyjnych. W trakcie zajęć omawiana była m.in. tematyka z zakresu praw człowieka, etyki zawodowej policjanta, problematyki antydyskryminacyjnej, antykorupcyjnej oraz komunikacji. Program obejmuje ponadto wybrane zagadnienia z postępowania przygotowawczego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego, pracy operacyjnej, cyberprzestępczości, ruchu drogowego, ale także przeciwdziałania przemocy domowej, postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. W ramach zajęć praktycznych słuchacze doskonalili swoje umiejętności w zakresie szkolenia strzeleckiego, taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy.

W ostatnim dniu szkolenia policjanci przystąpili do egzaminu końcowego i otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia zawodowego podoficerskiego, które potwierdza uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Przypominamy, korpus podoficerski to stopnie sierżanta, starszego sierżanta i sierżanta sztabowego.

  • szkolenie podoficerskie w KWP Opole metodą hybrydową
  • szkolenie podoficerskie w KWP Opole metodą hybrydową
  • szkolenie podoficerskie w KWP Opole metodą hybrydową
  • szkolenie podoficerskie w KWP Opole metodą hybrydową
  • szkolenie podoficerskie w KWP Opole metodą hybrydową
  • szkolenie podoficerskie w KWP Opole metodą hybrydową
Powrót na górę strony